header banner
Default

Ctrl+P Kısayolu Nedir? Ne İçin Kullanılır?


Ctrl P ne işe yarar konusunu araştırmak için bilgisayarla ilgili yazılan eserleri incelemeniz gerekir. Söz konusu kaynaklarda Ctrl + P kısayolu ne işe yarar sorusunun cevabını da bulacaksınız. Bu kısayol tuşunun görevini öğrendiğinizde, bilgisayar kullanımında birçok işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Bilgisayarda kullanabileceğiniz çok sayıda buna benzer kısayol tuşu vardır. Ctrl P kısayol tuşunun görevi nedir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Ctrl + P Ne İşe Yarar?

VIDEO: Klavye Kısayol Tuşları ( CTRL )
Mucit Muallim

Bilgisayarda kullanılan kısayol tuşları İngilizce kelimelerden yola çıkılarak belirlenmiştir. Ctrl P kısayol tuşu da İngilizce "print" kelimesinden yola çıkılarak belirlenmiştir. Herhangi bir metin belgesinde ya da bilgisayar ekranında ctrl+p tuşuna bastığınızda karşınıza yazıcı ekranı çıkacaktır. Bu sayfada çıkan iletiyi "tamam" şeklinde tıkladığınızda, hazırladığınız metin yazıcınıza gönderilecektir. Bahse konu kısayol tuşu ile kolay bir şekilde çıktılarınızı alabilirsiniz.

Ctrl + P Kısayolu Ne İşe Yarar?

VIDEO: CTRL KISAYOL TUŞLARIYLA İŞLERİNİZ KOLAYLAŞACAK! BİLGİSAYAR KISAYOL TUŞLARI!
BİLGİ KOLAYLIKTIR BK

Bilgisayarda hazırlanan bir metnin yazıcıya gönderilmesi için sayfanın sol üst köşesindeki menüden "yazdır" seçeneğinin tıklanması gerekir. Bu işlem pratik olmadığından, yazdırma işlemi için kısayol tuşu belirlenmiştir. Ctrl tuşuna elinizi basılı tutarak P harfine bastığınızda bilgisayara "yazdır" komutu vermiş olursunuz. Bu kısayol tuşu ile metin belgelerinizin çıktısını almanız çok daha pratik hale gelecektir. Office programları ya da metin yazma programlarında bu kısayol tuşlarından istifade edebilirsiniz. Bu tuşların kullanımı, işinizi kolaylaştıracaktır.

Sources


Article information

Author: Eileen Richards

Last Updated: 1703662203

Views: 510

Rating: 4.5 / 5 (117 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Eileen Richards

Birthday: 1929-02-24

Address: 1284 Morgan Inlet, North Justinside, IA 46473

Phone: +3727534455913192

Job: Mechanical Engineer

Hobby: Amateur Radio, Horseback Riding, Fishing, Role-Playing Games, DIY Electronics, Cycling, Survival Skills

Introduction: My name is Eileen Richards, I am a valuable, striking, rare, strong-willed, bold, Precious, lively person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.